Услуги

Какво предлагаме?

Нашите дейности са съобразени със спецификата на работата в общинските администрации, от гледна точка използването на информационни технологии. АРМСОФТ ЕООД осигурява на своите клиенти практични и качествени решения в следните области:

Водещите ни услуги са:

Поддръжка на програмни продукти за ГРАО (ЛБД, ЛРК, Актуер, TombStone, RegPages).

Цифровизация на ЛРК, семейни регистри, регистри по гражданско състояние други.

Извършваме висококачествено и на цени без конкуренция заснемане на документи по гражданско състояние. Имаме богат опит и традиции в предоставянето на тази услуга. В зависимост от вида и състоянието им, предлагаме разнообразни решения за заснемане на хартиените документи по гражданско състояние; въвеждане в съответна база данни; въвеждането на допълнителана информация (например ЕГН, имена и др. позволява с програмите да се намира нужния документ чрез търсене по въведената информация).

Интеграция на продуктите за Гражданско състояние между Общините и Кметствата.

Консултиране за изграждане на мрежова свързаност между Общините и Кметствата; за профилактика на компютърни системи и мрежи; за инсталиране на Операционни системи; както и по въпроси на информационната сигурност.

Профилактика на компютърни системи и мрежи; инсталиране на Операционни системи.

Други услуги – в зависимост от конкретни нужди на Общините.

Професионално обслужване и поддръжка

Успешното внедряване и поддръжката на разработените от нас продукти е сред основните приоритети на АРМСОФТ ЕООД, което се осигурява от отлично подготвените специалисти на фирмата.

АРМСОФТ ЕООД предлага и абонаментна поддръжка на програмния продукт ЛБД "Население".

Услугите включват:

Предимствата да работите с АРМСОФТ ЕООД

АРМСОФТ ЕООД Ви помага да използвате оптимални софтуерни решения и компютърно обурудване в своята работа. Съчетанието от детайлни познания в работата на общинската администрация, компютърната техника и програмното осигуряване, осигуряват на нашите клиенти гъвкави, ефективни и надежно работещи решения. С наша помощ Вие ще подобрите работата си с гражданите, ще снижите експлоатационните си разходи и ще повишите степента на сигурност в своята информационна система.